Rūja

Rūja

Jauku košumu pilsētai dod Rūjas upe, kas rāmi tek cauri pilsētai, sadalot to divās daļās. Rūja nemīl lauzties krastos, bet ir izmeklējusi vietas, kas neliek šķēršļus tās gaitai. Gleznaini skaisti ir Rūjas krasti pie pilsdrupām. Pāri Rūjai sliecas divi dzelzsbetona tilti. Viens no tiem celts 1924. gadā un atrodas pašā pilsētas centrā, otrs nodots lietošanai 1938. gadā un ieved Rūjienā no Valmieras puses.

Adrese

822
Objekta nosaukums
Informācija

Objekta/adreses meklēšanai meklētājā ievadiet:

- interesējošās ielas nosaukumu, meklētājs atspoguļos visus objektus norādītajā ielā

- interesējošo adresi, piemēram, Raiņa iela 3, meklētājs atspoguļos norādīto objektu


Aicinājums

Sadaļas "Karte" veidošanas procesā tiek aicināts piedalīties ikviens rūjienietis.

Aicinām Jūs iesūtīt ēku senās fotogrāfijas, ziņas par iepriekšējiem nama īpašniekiem vai iedzīvotājiem. Iespējams, Jums ir zināms kāds stāsts, kas saistīts ar kādu no Rūjienas ēkām.

E-pasts: info@saknesrujiena.lv

Adrese: Izstāžu zāle, Upes iela 7, Rūjiena.

Tālrunis: 26381413

Atsevišķām adresēm ir redzama papildus iedaļa "1941.gads". Tajā ir norādīti cilvēki, kuri dzīvojuši šajā adresē.

Projekta finansētājs

Rūjienas novada pašvaldība

Tehniskais risinājums un dizains

www.majaslapatev.lv

Projekta autors

www.latvijasdzimtas.lv