Salmiņkrogs (Ugunsdzēsēju depo)

Salmiņkrogs (Ugunsdzēsēju depo)

Svarīgu vietu Rūjienas vēsturē ieņem Rūjienas Lielā muiža. Tā robežojas ar pilsētu pie Pārupes. Šai muižā dzimusi ideja par zemes reformu, uz ezera saliņas 1866. gadā notikuši Rūjienas novada I dziesmu svētki, bet daudzu muižas īpašnieku aiziešana no dzīves nedabīgā ceļā devusi iemeslu baumām par kādu sensenos laikos muižai uzliktu lāstu.
Pēdējais Rūjienas Lielās muižas vācu izcelsmes īpašnieks barons Kreizs aizrāvies ar lielu namu celšanu. Salmiņkrogs (Valdemāra ielā 9) ir viena no viņa pēdējām celtnēm. Barons Kreizs nespēj izkļūt no parādiem, un viņa muižu izūtrupē 1894. gadā. Jaunais īpašnieks Alfrēds Cīrulis trīsdesmitajos gados ēku uzdāvina Ugunsdzēsēju biedrībai. 1936. gadā ēku pārbūvē un uzceļ ugunsdzēsēju torni ar zvanu, kas saglabājies līdz mūsu dienām.

1055
Objekta nosaukums
Informācija

Objekta/adreses meklēšanai meklētājā ievadiet:

- interesējošās ielas nosaukumu, meklētājs atspoguļos visus objektus norādītajā ielā

- interesējošo adresi, piemēram, Raiņa iela 3, meklētājs atspoguļos norādīto objektu


Aicinājums

Sadaļas "Karte" veidošanas procesā tiek aicināts piedalīties ikviens rūjienietis.

Aicinām Jūs iesūtīt ēku senās fotogrāfijas, ziņas par iepriekšējiem nama īpašniekiem vai iedzīvotājiem. Iespējams, Jums ir zināms kāds stāsts, kas saistīts ar kādu no Rūjienas ēkām.

E-pasts: info@saknesrujiena.lv

Adrese: Izstāžu zāle, Upes iela 7, Rūjiena.

Tālrunis: 26381413

Atsevišķām adresēm ir redzama papildus iedaļa "1941.gads". Tajā ir norādīti cilvēki, kuri dzīvojuši šajā adresē.

Projekta finansētājs

Rūjienas novada pašvaldība

Tehniskais risinājums un dizains

www.majaslapatev.lv

Projekta autors

www.latvijasdzimtas.lv